Aktualności, Miasto
Remont i nowa organizacja Urzędu Miejskiego w Działdowie

Dawna sala konferencyjna z nowymi funkcjami W ostatnich latach zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu, a

Czytaj Dalej