4W-MBOT działa już pięć lat

4W-MBOT, czyli 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec” w 2022 r. obchodzi piątą rocznicę powstania. Lata te minęły wyjątkowo szybko, a brygada zdążyła się już na stałe wpisać w historię polskiej wojskowości na terenie Warmii i Mazur.

W tym czasie przeszkolono wielu żołnierzy-ochotników, przeprowadzono różne szkolenia i zrealizowano wiele przedsięwzięć, które były przewidziane w związku ze stworzeniem Wojskowej Obrony Terytorialnej w Polsce.

Szczególnie cenne dla podstawowej obronności Polski jest umożliwienie wielu osobom zainteresowanym tego rodzaju służbą przejście specjalistycznych szkoleń wojskowych – w tym obronnych i przeciwkryzysowych, które znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa w miejscach, w których osoby te na co dzień mieszkają i pracują.

Dysponują one istotnymi umiejętnościami i wiedzą, która może się przydać w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń, nie tylko stricte militarnych.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej współpracuje też ze szkołami działającymi na terenie województwa oraz różnymi instytucjami, takimi jak Polski Czerwony Krzyż, Policja, Straż Graniczna czy Straż Pożarna – w celu koordynowania działań na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Motto: „Zawsze gotowi, zawsze blisko” od początku działania nowej formacji wojskowej w Polsce wiele mówi o jej nadrzędnych celach. Wojska Obrony Terytorialnej stworzono w celu szybkiego i bieżącego działania na wypadek wystąpienia różnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Przez pierwszych pięć lat funkcjonowania takich jednostek, jak 4W-MBOT, okazało się, że są one bardzo potrzebne i sprawdzają się w sytuacjach różnorodnego zagrożenia. Są na miejscu i mogą działać szybko i skutecznie – dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu żołnierzy.

Dużym sprawdzianem dla tzw. terytorialsów były np. trudne sytuacje na wschodnich granicach Polski. Warmińsko-Mazurska jednostka WOT kontynuuje dynamiczny rozwój rozpoczęty pięć lat temu. Obecnie szkolenia ochotników prowadzone są już przez cztery bataliony.

Jeszcze w tym roku zrealizowanych zostanie kilka cykli szkoleniowych na różnym poziomie zaawansowania. Niedługo powstać ma ostatni, piąty batalion 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT – w Ełku.

21 maja 2022 r. brygada będzie uroczyście obchodziła 5. rocznicę powstania – z tej okazji odbędą się m.in. Dni Otwartych Koszar – w Olsztynie.