13 października 2023 roku stanowił znaczący moment dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie. To właśnie tego dnia doszło do zakończenia drugiej fazy inwestycji, mającej na celu podniesienie standardu wyposażenia placówki. Projekt nosił nazwę „Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie”.

W ramach drugiego etapu projektu, zakład został wyposażony w nowoczesny ultrasonograf oraz wagę dla niemowląt. Ulepszenie to przyczyniło się do zwiększenia jakości dostępnych usług medycznych. Łączne koszty związane z tą częścią inwestycji wyniosły 326 150,00 zł. Był to kolejny krok po pierwszym etapie projektu, który obejmował zakup unitu stomatologicznego oraz urządzenia do radiowizjografii z aparatem cyfrowym RTG.

Projekt finansowany był z dwóch źródeł – dotacji celowej z budżetu państwa oraz funduszy własnych Gminy Rybno. Dotacja celowa wyniosła 396 913,00 zł, natomiast wkład Gminy Rybno w projekt wyniósł 99 592,60 zł.