Działdowo – niewielkie miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim – otrzymało niemal 3,5 miliona złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki te zostaną przeznaczone na kompleksową modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Planowane prace obejmują remont trzech kluczowych dla miasta arterii komunikacyjnych. Pierwszą z nich jest ulica Leśna, przeprowadzany tam remont będzie obejmować jej odcinek na terenie miasta. Dodatkowo przy tej ulicy powstaną nowe parkingi, które mają poprawić komfort poruszania się i parkowania mieszkańców.

Kolejna ulica, która zostanie poddana renowacji, to ulica Orzeszkowej. W ramach prac planowane jest modernizacja odcinka połączenia z ulicą Hallera, który biegnie wzdłuż kanału miejskiego. Ponadto, w planach jest przebudowa parkingu przy pobliskich blokach mieszkalnych.

Ostatnia z ulic do remontu to ulica Hallera, która będzie odnawiana na odcinku od ulicy Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Skłodowskiej-Curie.

Prace przygotowawcze do tego ambitnego projektu już się rozpoczęły. Przewidywany koniec wszystkich inwestycji to przyszły rok.