W dniu 4 czerwca, we wtorek, w Zespole Szkół nr w Działdowie zaszło niecodzienne zdarzenie. Wydarzenie to było wynikiem współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, która wspomogła organizację symulowanych wyborów europejskich.

Symulowane wybory miały na celu przygotowanie młodzieży szkolnej do aktywnego uczestnictwa w procesach politycznych. Jak podkreślał Dariusz Kozłowski, historyk pracujący w tej szkole, odbyło się to poprzez zaaranżowanie pełnej sali wyborczej – z urną do głosowania i wyznaczonymi miejscami do głosowania. W ten sposób chciano dać młodzieży praktyczną wiedzę na temat procesu głosowania i znaczenia ich indywidualnego głosu w kontekście polityki kraju i całej Europy.

Zuzanna Buźka, przedstawicielka klasy 2d i przewodnicząca komisji uczniowskiej odpowiedzialnej za organizację wyborów, zaznaczyła, że jest to ważny sprawdzian angażowania się młodych ludzi w sprawy społeczne – a szczególnie te dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego.