Oczekuje nas znaczne zastrzyki finansowe, rzędu 600 mld zł, wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i realizacji polityki spójności. To daje obietnicę przyspieszenia tempa i skali postępu w całym kraju, a także na Warmii i Mazurach.

Kwota prawie 600 mld zł, pochodząca z polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy, zostanie przyznana Polsce. To otwiera przed nami możliwość realizacji kolejnego cywilizacyjnego przeskok w naszym kraju i jego regionach. Jednakże musimy mieć na uwadze, że mamy dwuletnie opóźnienie w wprowadzaniu inwestycji i reform określonych w KPO. Mamy czas do końca sierpnia 2026 roku na ich zrealizowanie, co może stanowić wyzwanie.

Jacek Protas, poseł KO i wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podczas konferencji w Olsztynie wyraził swoje zdanie na ten temat: „Nie doszłoby do takiego gwałtownego wzrostu i rozwoju w Polsce bez środków europejskich”. Dodał również, że Polska otrzyma dodatkowe ogromne kwoty z Unii Europejskiej: 76 mld euro na politykę spójności na lata 2021-2027 i 60 mld euro na Krajowy Plan Odbudowy do roku 2026. Te środki były blokowane przez ponad dwa lata, ale teraz możemy cieszyć się z tego, że trafią do Polski w najbliższych latach. Będziemy mogli nimi zarządzać.”

Kolejne środki stanowić będą istotny impuls dla naszej gospodarki, jak również dla samorządów, które dzięki nim będą mogły zrealizować planowane inwestycje za środki z KPO. Planów jest wiele – wnioski z naszego regionu do KPO wynoszą ponad 12 mld zł, podczas gdy cała wartość KPO to około 258 mld zł.