5 czerwca, w środku tygodnia, o godzinie 17:00, malowniczy zakątek wiejski – Rumian, stał się areną niecodziennego przedsięwzięcia. Mowa tu o Pikniku Zrównoważonego Rozwoju, który zgromadził w tym miejscu wielu zainteresowanych.

Za organizację tego wydarzenia odpowiedzialne były trzy podmioty – Koło Gospodyń Wiejskich działające w Rumianie, Lokalna Grupa Działania o nazwie Ziemia Lubawska oraz Stowarzyszenie „Z Natury Dla Kultury”. Celem spotkania było uroczyście podsumowanie i prezentacja efektów projektu zatytułowanego „Powrót do źródła”.

Początek spotkania zaznaczył się wystąpieniem Elżbiety Rozentalskiej, sołtysa wsi Rumian. Pani Rozentalska przywitała zebranych mieszkańców i gości, wyrażając swoje serdeczne powitanie. Po jej słowach, głos zabrała Beata Kowalska, piastująca stanowisko Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W swoim przemówieniu skupiła się na omówieniu działań, które zostały podjęte i zrealizowane w ramach wspomnianego projektu.

Beata Kowalska przypomniała zgromadzonym, że inicjatywa projektu „Powrót do źródła” rozpoczęła się pod koniec ubiegłego okresu letniego. Wtedy to, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Rumian, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Lubawska złożyła wniosek o grant do Fundacji ORLEN. Wniosek ten dotyczył Programu „Moje miejsce na Ziemi”. Jesienią ubiegłego roku, Koło Gospodyń Wiejskich w Rumianie otrzymało przyznaną kwotę grantu, wynoszącą 15 000 zł, na realizację założeń projektu.