O samotności…

Realizujący ideę teatru społecznego Kolektyw Teatralny Babushka zaprasza na premierę najnowszego spektaklu pt.: „Stan nietrwały”. Przedstawienie zostanie wystawione na scenie Miejskiego Domu Kultury w Działdowie dziś, 16 listopada 2021 r.

Tematem przewodnim „Stanu nietrwałego” jest jeden ze szczególnych stanów, w którym znajduje się niemal każdy z nas – w różnych okolicznościach i w różnym czasie swojego życia. Rzecz będzie o samotności, która może przybierać wiele barw i być „odczytywana” poprzez wiele nastrojów.

Dzieło zostało zrealizowane za pomocą metody verbatim, która jest szczególną „formułą” nowoczesnego teatru. Metoda ta bazuje na bezpośrednich wypowiedziach ludzi, których zaproszono do rozmów, czy też wywiadów, zadając im określone pytania.

Tym razem tematem rozważań była samotność. Autorki spektaklu zbudowały tekst przedstawienia za pośrednictwem 24 wywiadów, które wcześniej przeprowadziły, i na podstawie których stworzono dziewięć postaci.

Każda z nich w charakterystyczny dla siebie sposób próbuje zdefiniować zjawisko samotności.

Teatr teraźniejszości?

Spektakl, którego fundament tekstowy zostaje zbudowany zgodnie z techniką verbatim można z pewnością nazwać teatrem teraźniejszości, teatrem na dziś. Zazwyczaj, jeśli mamy na uwadze przedsięwzięcia artystyczne, które uznajemy za szczególnie perspektywiczne, mówimy o nich, że są dziełami jutra. Literatura jutra, teatr jutra…

Tymczasem verbatim daje szansę skupić się na „tu i teraz”, którego odbiór u każdego z nas może być i jest inny, choć paradoksalnie odczuwanie czegoś „dziś” skoordynowane jest również z doświadczeniem przeszłości i oczekiwaniami na przyszłość.

Dziewięć postaci wykreowanych przez autorki „Stanu nietrwałego” będzie się starało odpowiedzieć na pytania takie jak: „Czym jest cisza?”, „Jaki jesteś?”, „Samotność. Co to jest?”, „Jak działają zmysły” i inne.

W przedstawieniu wystąpią: Krzysztofa Gomółka-Pawlicka, Paulina Kajdanowicz i Natalia Świniarska. Autorką scenariusza jest Paulina Kajdanowicz. Za konsultacje reżyserskie odpowiada Giovanny Castellanos.