Popularny konkurs w nowej odsłonie

Pamiątki są mimo dynamicznie zmieniających się czasów nadal jednymi z najczęściej kojarzonymi z daną miejscowością czy regionem „akcesoriami”, które wzbudzają w nabywcy pozytywne skojarzenia i wspomnienia, a dla miejsca, które symbolizują – „możliwością” do budowania swojej marki.

Z takiego założenia wychodzą organizatorzy konkursów, których celem jest promowanie najciekawszych i dzięki temu łatwych do zapamiętania projektów, także na pamiątki regionalne.

Jednym z takich konkursów, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem twórców jest „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, organizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs ma długą, kilkunastoletnią tradycję (po raz pierwszy odbył się w 2007 roku) i dzięki niemu udało się wypromować wiele inspirujących i niebanalnych projektów. Wystarczy stwierdzić, że do 2022 roku udział w kolejnych edycjach wzięło już kilkuset projektantów.

Tegoroczna edycja odbędzie się na podstawie zmienionego regulaminu, w którym określono kolejną kategorię konkursową, związaną z osobą Mikołaja Kopernika. Organizatorzy chcą w ten sposób przypomnieć, że „Kopernik wybrał Warmię” i taką nazwę nosi nowa kategoria.

Atrakcyjny symbol regionu

Pamiątka, czyli twórczy i niebanalny symbol regionu, aby spełnić swoją rolę musi nawiązywać do cech szczególnych danego miejsca – jego kultury, historii i tradycji.

Uczestnicy konkursu są proszeni o artystyczne przedstawienie swojej wizji regionu Warmii i Mazur. Można ją wyrazić za pośrednictwem różnych form, takich jak: grafika, płaskorzeźba, rzeźba, kowalstwo artystyczne czy też rękodzieło artystyczne.

W konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” mogą wziąć udział artyści, którzy prowadzą własną działalność albo są członkami stowarzyszeń i związków artystycznych.

Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne. W pierwszym etapie komisja przyzna nagrody w wysokości 4 tysięcy złotych, 2,5 oraz 1,5 tysiąca złotych (odpowiednio – za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce). Laureat kategorii „kopernikańskiej” otrzyma 4 tysiące złotych.

W drugim etapie o tym, komu przypadnie laur pierwszeństwa (zarówno w kategorii głównej, jak i związanej z Mikołajem Kopernikiem) zdecydują internauci, w głosowaniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2022 r.

Zobacz, jakie jeszcze pomysły na promocję mają regiony atrakcyjne turystycznie.