W ciągu ostatnich kilku lat Polska zdecydowanie stawia na rozwój infrastruktury, mając na uwadze nie tylko poprawę standardu życia swoich obywateli, ale również wspieranie przedsiębiorczości w wielu regionach kraju. Właśnie ten rodzaj inwestycji przyczynił się do powstania ulepszonej sieci drogowej w Działdowie, która prowadzi do miejsc o największym skupisku zakładów przemysłowych. Kwota ponad 4 milionów złotych została przeznaczona na te prace, by ułatwić mieszkańcom dotarcie do miejsc pracy. Efekt? Mieszkańcy cieszą się teraz lepszą i bardziej efektywną komunikacją oraz poczuciem większego bezpieczeństwa na drodzy.

Zainwestowanie w infrastrukturę jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów. W przypadku Działdowa, miasta o bogatym dziedzictwie przemysłowym, droga do głównych ośrodków produkcyjnych stanowiła istotny punkt wymagający modernizacji. Problemy takie jak intensywny ruch, uszkodzona nawierzchnia czy brak adekwatnej infrastruktury drogowej utrudniały mieszkańcom codzienny dojazd do pracy.