Przybył wtorek (07.05.) i wraz z nim nadszedł czas na I sesję Rady Powiatu Działdowskiego. Wśród ważnych punktów porządku obrad znalazło się wybranie Przewodniczącego, którym po raz kolejny został Michał Struzik.

W skład Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego weszli Dariusz Frejnik oraz Jarosław Gawenda. Tym samym, wypełnili oni drugie miejsce w hierarchii rady. Przy wyborze tej dwójki decydowała większość głosów.

Po zakończeniu wyborów przewodniczących, radni przystąpili do głosowania nad kandydatem na Starostę Powiatu Działdowskiego. Zgodnie z decyzją radnych, to Paweł Cieśliński ponownie objął to stanowisko.

Z inicjatywy Starosty przeprowadzono także wybory na stanowisko Wicestarosty. Krzysztof Aurast, który już pełnił tę funkcję, został na nią wybrany ponownie.

Dalsze punkty obrad dotyczyły wyboru członków Zarządu Powiatu Działdowskiego. W wyniku głosowania, które odbyło się na wniosek Starosty, Aneta Borkowska, Janusz Kaczmarek i Grzegorz Kaszubski będą pełnili te funkcje w obecnej kadencji. Pomimo, iż wybrano ich bezwzględną większością głosów, radni nie byli zgodni w swoich decyzjach.