Wypełnij ankietę

Działające m.in. na terenie powiatu działdowskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane jakością życia w regionie do udziału w ankiecie, która pozwoli na klarowne i szczegółowe określenie satysfakcji z funkcjonowania w tym właśnie miejscu.

Dzięki uzyskaniu informacji zwrotnej, czyli wypełnionym ankietom, stowarzyszenie będzie mogło zintensyfikować swoje działania na rzecz rozwoju lokalnego, co jest celem jego działania.

Wypełnienie ankiety nie zajmie wiele czasu, a będzie stanowiło realne wsparcie dla podejmowanych w bliższej i dalszej perspektywie czasowej inicjatyw.

W oparciu o ankietę możliwe będzie zweryfikowanie prawidłowości wykonania zadań, które składają się na Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustanowionego na lata 2014-2020.

Monitorowanie poziomu satysfakcji życia na obszarze objętym programem to szansa na „wyłapanie” niedociągnięć i możliwość wyeliminowania ich w ramach następnej strategii.

LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” działa na rzecz aktywnego kultywowania dziedzictwa – kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego. Co oznacza w tym przypadku słowo: „aktywne”?

Jest to twórcze, a nawet innowacyjne połączenie tradycji z nowoczesnością, czego efektem mogą być nowe możliwości dla mieszkańców terenów, na których działa stowarzyszenie.

Jest to region, który ma bardzo duży potencjał krajoznawczo-turystyczny, dlatego ten (m.in.) obszar ma duże znaczenie dla określenia celów działalności instytucji.

Innymi obszarami, które wspiera „Brama Mazurskiej Krainy” są: przedsiębiorczość oraz aktywność społeczna na wielu polach.

Organizacja wspiera różne podmioty, m.in. w tworzeniu atrakcyjnych usług turystycznych czy też w tworzeniu innowacyjnych produktów regionalnych.

Istotnym obszarem działalności stowarzyszenia jest także wdrażanie programów, których celem jest ochrona zasobów przyrodniczych regionu. LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pomaga również producentom zdrowej żywności.