Dnia 6 listopada odbyło się oficjalne przekazanie do użytku zakończonej inwestycji, której celem była przebudowa powiatowej drogi nr 1587N na odcinku Malinowo – Działdowo, obejmującym kilometry od 22+095,80 do 23+740. Zadanie to jest II etapem realizacji projektu, w dużej mierze współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni dostojnicy, wśród których znaleźli się poseł na Sejm RP Robert Gontarz, senator RP Bogusława Orzechowska oraz starosta Paweł Cieśliński. Ponadto, obecni byli również wicestarosta Krzysztof Aurast, przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik, burmistrz gminy Miasto Działdowo Grzegorz Mrowiński, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński oraz dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński. Nie zabrakło również właściciela firmy, która była wykonawcą projektu – Adama Nowakowskiego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 069 818,93 zł, a znacząca większość tej kwoty – czyli 95%, pochodziła z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach wykonanej inwestycji przeprowadzono gruntowną przebudowę istniejącej infrastruktury odwadniającej. Poza tym, powstały nowe chodniki, oznakowanie drogowe i zjazdy, a także przystosowano już istniejące ścieżki piesze i rowerowe do nowych warunków. Dodatkowo utworzone zostały nowe odcinki dróg dla rowerów, parkingi oraz miejsca postojowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, oddzielono drzewa od jezdni specjalnymi barierami ochronnymi, a także wydzielono zatoki autobusowe. Na koniec, wykonane zostały pobocza z kruszywa oraz nałożone nowe warstwy bitumiczne na jezdnię.