1 grudnia w Działdowie, w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej, miała miejsce prezentacja Almanachu Poezji pod tytułem „W każdym momencie świat się staje”. Ta publikacja jest najbardziej obszerną w skali dotychczasowych realizacji – zawiera prace aż 72 autorów.

Pierwsza edycja Działdowskiego Almanachu Poezji pojawiła się na rynku w roku 1997. Od tamtej chwili do chwili obecnej upłynęło już 26 lat. W najnowszej, promowanej książce „W każdym momencie świat się staje” swoje utwory prezentują 72 poeci, reprezentujący powiat działdowski oraz różne regiony Polski.

Wszystkich twórców łączy jedno – pasja tworzenia i miłość do literatury, zarówno poezji, jak i prozy. Tytuł almanachu „W każdym momencie świat się staje” nie jest przypadkowy. Każdy wiersz zawarty w tej kompilacji stanowi swoisty, unikalny mikrokosmos, który wielokrotnie odradza się w percepcji czytelnika.

Twórczość literacka to nieustający proces tworzenia nowych światów, które co chwila odradzają się na nowo. Prezentowany zbiór poezji i prozy jest tego najdoskonalszym dowodem.