W siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie miało miejsce spotkanie roczne, mające na celu omówienie osiągnięć i efektów pracy Policji powiatu działdowskiego w 2023 roku. Zaproszeni do udziału w zebraniu byli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz innych służb współpracujących z policją. W odprawie brali udział również funkcjonariusze kierownictwa komendy powiatu działdowskiego oraz jednostek do niej podległych.

Odprawa roczna Policji powiatu działdowskiego odbyła się 20.02.2024 o godzinie 12:00, w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Działdowie. Inicjatywę spotkania podjął Komendant Powiatowy Policji w Działdowie, insp. Witold Barcikowski, który rozpoczął od przywitania uczestników zebrania. Następnie prezentowany był raport z działalności policji powiatowej za rok 2023. Zgromadzonym zaproszonym gościom towarzyszyli prezentowani samorządowcy, Prokurator Rejonowa w Działdowie oraz dowódcy jednostek powiatu działdowskiego.

Pierwsza część zebrania była poświęcona szczegółowej analizie wyników pracy Policji powiatu działdowskiego za rok 2023, z podziałem na poszczególne obszary działań – kryminalny, prewencyjny i kadrowy.

W zakresie przestępczości kryminalnej w 2023 roku odnotowano 1068 stwierdzonych przestępstw (1188 w 2022 roku). Wykrywalność przestępstw utrzymywała się na poziomie 77,6 %, co stanowi ten sam procent jak rok wcześniej. Zauważalny jest spadek liczby przestępstw najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa, takich jak kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia, rabunki, bójki i pobicia, uszczerbki na zdrowiu oraz przestępstwa narkotykowe. Ich liczba obniżyła się z 340 w 2022 roku do 309 w 2023 roku. Cieszy natomiast fakt wzrostu wykrywalności tego typu przestępstw z 59,3 % w 2022 roku do 64 % w roku następnym.