W trosce o bezpieczeństwo jednej z mieszkanek Działdowa, lokalni strażnicy prawa podjęli decyzję o zastosowaniu konkretnych środków zapobiegawczych. Wszystko to było skierowane w stronę mieszkańca tego samego miasta, który był sprawcą przemocowych czynów wobec swojej towarzyszki życia. Człowiek ten został zmuszony przez prawo do opuszczenia miejsca zamieszkania na okres najbliższych czternastu dni, a także otrzymał zakaz zbliżania się do poszkodowanej kobiety.

Interwencja policji miała miejsce we wtorek, 19 marca 2024 roku. Funkcjonariusze służby porządkowej działający na terenie Działdowa podjęli decyzję o nałożeniu dwóch ograniczeń na 32-letniego mężczyznę: zakazu zbliżania się do jego partnerki oraz nakazu opuszczenia mieszkania, które wspólnie zajmowali. Mężczyzna ten, będący obywatelem Działdowa, w ciągu ostatnich dwóch dni powracał do swojego domu i wywoływał konflikty, korzystając z przemocy wobec swojej partnerki. W wyniku tych zdarzeń, policjanci wprowadzili w tej rodzinie procedurę znaną jako Niebieska Karta. Ze względu na ochronę kobiety i jej dzieci, mężczyzna ten został odseparowany od swojej rodziny przez funkcjonariuszy służby porządkowej.

Zgodnie z polskim prawem karnym, sprawca przestępstwa, które polega na znęcaniu się nad bliską osobą zarówno fizycznie, jak i psychicznie, może spodziewać się surowych konsekwencji. Kara za takie czyny wynosi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.