Cztery pory roku w Działdowie i okolicach

Działdowo i powiat działdowski mogą się poszczycić wyjątkowymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi i to one właśnie są „tematem” najnowszego konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Starostę Działdowskiego.

Celem inicjatywy jest kreatywne przedstawienie ciekawych miejsc na terenie powiatu, niekoniecznie tych, które są najbardziej popularne. Konkurs ma także za zadanie promocję autorów najlepszych projektów fotograficznych.

Aby móc w pełni docenić uroki Ziemi Działdowskiej, warto uchwycić je w różnych ujęciach i we wszystkich porach roku. I takie jest właśnie hasło konkursu: „PRZYRODA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO W BARWACH 4 PÓR ROKU”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Działdowa i powiatu, niezależnie od tego, czy są fotografami-amatorami, czy profesjonalistami w dziedzinie fotografii. Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2021 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyróżnione prace będą także publikowane w materiałach promocyjnych Działdowa i powiatu działdowskiego (w folderach, broszurach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych) na zasadach niekomercyjnych.

Zasady konkursu

Fotografie zgłoszone do konkursu muszą być zgodne pod względem tematycznym z jego założeniami, a więc powinny przedstawiać obiekty przyrodnicze i krajobrazowe Działdowa i okolic – we wszystkich porach roku. Każdy uczestnik konkursu proszony jest o zgłoszenie kompletu czterech fotografii, które mogą przedstawiać jedno albo różne miejsca.

Fotografie mogą być wykonane w trakcie trwania konkursu, mogą też pochodzić z archiwów autora, jednak przedstawione na nich miejsce lub obiekt muszą pokazywać je w stanie aktualnym.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej powiatu działdowskiego. Tam również zamieszczono regulamin i stosowne formularze.