Bieg i marsz Nordic Walking

Już 14 sierpnia 2021 r. odbędzie się kolejna edycja popularnej działdowskiej imprezy – to VI Działdowska Dycha oraz marsz Nordic Walking. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zapisy już trwają. W biegu mogą wziąć udział wszystkie zaineresowane osoby, które do 14 sierpnia br. ukończyły szesnaście lat. Aby móc wystartować, należy złożyć oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem imprezy oraz stanu zdrowia (pozwalającego na udział w biegu). Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pozwolenie rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w biegu i marszu.

Zgłoszenia można przesłać za pośrednictwem serwisu internetowego Chiptiming.pl. Jeśli mamy zamiar wziąć udział w biegach – należy się spieszyć. Limit uczestników to 250 osób.

Łączna trasa biegu będzie liczyć dziesięć kilometrów – podzielone na dwie pętle po pięć kilometrów. W przypadku Nordic Walking przewidziano jedną pętlę.

Kategorie i nagrody

Bieg w ramach VI Urodzinowej Działdowskiej Dychy będzie rozegrany w kilku kategoriach. Przewidziano także różne nagrody.

Nagrodzone zostaną uczestniczki biegu, które zajmą miejsce pierwsze, drugie i trzecie, w następujących kategoriach wiekowych: kobiety 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat oraz 50 lat i starsze. Osobna kategoria to OPEN Kobiety – tu również nagrodzone zostaną laureatki trzech pierwszych miejsc.

Dla mężczyzn przewidziano także kategorię OPEN oraz kategorie wiekowe (i nagrody dla trzech pierwszych miejsc). Kategorie wiekowe: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat oraz 70 lat i więcej.

Organizator przewidział też nagrody specjalne – na Najlepszej Działdowianki i na Najlepszego Działdowianina (nagrody dla trzech pierwszych miejsc). Na potrzeby imprezy za działdowian uważa się mieszkańców miasta oraz zawodników reprezentujących miejskie stowarzyszenia i kluby sportowe.

Laureaci otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

Marsz Nordic Walking odbędzie się w kategoriach: OPEN Kobiety oraz OPEN Mężczyźni. Tu również przewidziano nagrody dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca. Będą to statuetki.

Więcej informacji o imprezie – m.in. na stronie Dzialdowo.pl.