Siatkówka nie tylko przed TV!

Sympatyków siatkówki, również tej w wydaniu plażowym, nie brakuje w całej Polsce. Już 8 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, kibice siatkówki będą mieli okazję wziąć udział w letniej imprezie siatkarskiej na żywo – w Rybnie. Nad tutejszym jeziorem „Zarybinek” odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn.

Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie. Początek zmagań turniejowych – o godzinie 11:00.

Kto może wziąć udział w turnieju? Zarówno zawodnicy pełnoletni, jak i niepełnoletni (ci ostatni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców albo opiekunów prawnych). Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu rozgrywania zawodów, do czterdziestu minut przed pierwszym meczem.

Zgodnie z regulaminem imprezy – uczestnicy przyjmują do wiadomości, że grają na własną odpowiedzialność, co oznacza również ewentualność ubezpieczenia się – we własnym zakresie.

Formalności związane z turniejem

Wzięcie udziału w zawodach oznacza przyznanie jednoczesnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz wizerunku – tylko dla celów związanych z turniejem. Chodzi tu o sprawozdanie z wyników turnieju, które będzie publikowane na łamach mediów tradycyjnych i internetowych.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do wpłacenia wpisowego w wysokości 15 zł. Organizator przewidział medale i pamiątkowe nagrody za zajęcie pierwszych czterech miejsc.

Turniej piłki siatkowej w Rybnie rozgrywany będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej dyscypliny sportowej. Sędziami zawodów będą osoby, które zostały wyznaczone przez organizatora turnieju. System rozgrywek będzie ustalany na bieżąco – w zależności od liczby zgłoszeń.

Regulamin imprezy może zostać zmieniony. Więcej informacji – na stronie Gminarybno.pl.