Strategia Rozwoju Gminy-Miasta Działdowo do 2030 r.

Działdowo już niedługo doczeka się nowej strategii rozwoju do roku 2030. Władze samorządowe chcą zaangażować wszystkich zainteresowanych teraźniejszością i przyszłością miasta do tego, aby wzięli udział w ankiecie, w której będą mogli się wypowiedzieć na temat najistotniejszych założeń przyświecających twórcom strategii, jako dokumentu szczególnej wagi dla społeczności lokalnej.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Działdowa. Można ją wysłać do 10 września 2021 roku. Uzupełnienie dokumentu nie powinno zająć więcej niż dziesięć minut, a takie działanie przyniesie realne korzyści dla miasta i gminy Działdowo. Do zaangażowania zachęca się wszystkich mieszkańców Działdowa.

Wypełnienie ankiety nie jest ani czasochłonne, ani pracochłonne, a realnie wesprze prace nad strategią. Podsumowanie odpowiedzi ankietowanych da władzom miejskim, odpowiedzialnym za stworzenie strategii rozwoju Działdowa na najbliższe lata, jasne odpowiedzi na to – jakie są najważniejsze problemy, nad którymi należy się pochylić, jakie inicjatywy warto zrealizować i w jakim kierunku kształtować przyszły obraz miasta.

Jak oceniasz swoje miasto?

Mieszkańcy Działdowa biorący udział w ankiecie będą mieli szansę ocenić aktualną sytuację społeczną i gospodarczą miasta, będą też mieli szansę odpowiedzieć na kilka pytań istotnych z punktu widzenia strategii jego rozwoju.

Jedno z nich będzie np. dotyczyło tego, czy w ciągu najbliższych lat chcemy pozostać w Działdowie, przenieść się do Olsztyna, innej miejscowości w województwie, w Polsce albo planujemy emigrować.

Kolejne pytania dadzą szczegółową odpowiedź na to, jak ankietowany ocenia różne aspekty życia w mieście – np. infrastrukturę, transport miejski, jakość powietrza, ofertę sportową i rekreacyjną, poczucie bezpieczeństwa, dostępność oferty kulturalnej, dostępność żłobków, przedszkoli i szkół itp.

Ankietowani proszeni są również o wskazanie zalet i wad Działdowa. Mieszkańcy miasta mogą się także wypowiedzieć na temat najważniejszych problemów społecznych i dokonać oceny rynku tutejszego pracy. A to tylko niektóre z zagadnień, które pozwolą precyzyjnie ocenić teraźniejszość miasta i jego perspektywy rozwojowe na przyszłość.

Ankieta jest anonimowa.