Sztandarowa inwestycja – w toku

Problemy ostatnich miesięcy przyczyniły się do konieczności wprowadzenia wielu niekorzystnych zmian w planach inwestycyjnych gmin. Niektóre inwestycje nie zostaną zrealizowane, inne – w mniejszym niż pierwotnie zakładano – zakresie.

W związku z tą sytuacją wielu mieszkańców Działdowa zastanawiało się, czy nie zostaną zmienione plany dotyczące sztandarowej inwestycji miejskiej, czyli budowy nowoczesnego basenu.

Na szczęście inwestycji nic nie grozi, o czym w ostatnich dniach października br. poinformował burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Chociaż niektóre punkty strategii mającej na celu realizację inwestycji uległy pewnym korektom, jednak sam plan zakładający powstanie basenu w najbliższych latach jest sukcesywnie wdrażany.

Obecnie kończą się prace nad projektem basenu. Mają zostać sfinalizowane do końca roku, a z początkiem roku 2022 powzięte zostaną kolejne kroki formalnoprawne, które są niezbędne do tego, by inwestycja weszła w następną fazę realizacji.

Nowe środki – nowe możliwości

Pomimo trudności ostatniego roku, plany dotyczące budowy basenu w Działdowie są realizowane, punkt po punkcie. Niektóre analizy przeprowadzone jeszcze przed rokiem 2020 nie są już aktualne, jednak udało się podjąć decyzje, które pozwolą na składanie wniosków do różnych programów stworzonych w celu finansowania budowy tego typu obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Nowoczesnych basenów przybywa z roku na rok w całej Polsce. Zapewniają one nowe możliwości, nie tylko w zakresie zdrowego spędzania wolnego czasu, ale również prowadzenia zajęć sportowych w różnych grupach wiekowych. Bez takiej bazy sportowej, dostępnej np. dla dzieci w mniejszych ośrodkach miejskich, nie ma szans na sukcesy sportowe na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Funkcjonalność i energooszczędność

Mając na uwadze kompleksowe podejście do promowania aktywności fizycznej, władze Działdowa zamierzają wybudować basen ergonomiczny, optymalnie dostosowany zarówno do potrzeb mieszkańców, jak i możliwości finansowych gminy.

Gotowy już niemal projekt oparto na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, które mają m.in. zapewnić energooszczędność obiektu, w którym powstanie nie tylko basen pływacki, ale również brodzik dla dzieci i basen typu rekreacyjnego. Będzie również funkcjonowała strefa zabaw, kompleks saun i zjeżdżalnia.