Kompleksowe ćwiczenia Komendy Powiatowej PSP w Działdowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie zorganizował ćwiczenia, w których brały udział różne jednostki strażackie.  23 listopada br., zgrupowane oddziały z KP PSP, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Ochotnicze Straże Pożarne działające na obszarze powiatu działdowskiego przeprowadziły wspólne ćwiczenia, zgodnie z założonym scenariuszem.

Tym razem plan dotyczył przećwiczenia reakcji w sytuacji powstania pożaru na skutek wybuchu zbiornika, co miało spowodować urazy u pracowników złomowiska, którzy po eksplozji zostali przygnieceni przez wraki pojazdów.

W ramach ćwiczeń każda jednostka biorąca w nich udział przeprowadziła zadania, które jej przydzielono w ramach programu działań interdyscyplinarnych. Taki scenariusz zakładał konieczność nawiązania współpracy przez jednostki wykonujące swój zakres obowiązków podczas akcji. Były to zadania gaśnicze i ratownicze, w tym m.in. udzielenie pierwszej pomocy medycznej, działania z zakresu ratownictwa technicznego oraz organizacja punktu przyjęcia sił ratowniczych.

Cel ćwiczeń

Celem podstawowym przeprowadzenia skoordynowanych ćwiczeń jednostek strażackich było przede wszystkim sprawdzenie ich funkcjonowania w przypadku wystąpienia zagrożenia i ocenienie zdolności reagowania oraz działania z użyciem posiadanego sprzętu.

Na podstawie tego rodzaju ćwiczeń weryfikuje się rzeczywistą zdolność do działania, można też skontrolować ewentualne braki i niedociągnięcia, zarówno sprzętowe, jak i w samym procesie organizacji akcji ratowniczej.

Zaplanowane i rutynowo przeprowadzane ćwiczenia mają też pozwolić strażakom doskonalić swoje umiejętności indywidualne i przede wszystkim w zakresie współdziałania z innymi jednostkami, które biorą udział w akcji.

Ćwiczenia pozwalają uczestnikom podwyższać poziom swoich umiejętności, m.in. w obszarze samego ratownictwa, ale również łączności i aktywności w warunkach wielozadaniowości.

W ostatnich ćwiczeniach udział wzięły zespoły z Działdowa, Uzdowa, Rybna, Płośnicy, Lęborka, Wielkiego Łęcka, Hartowca, Iłowa i Petrykozów.