Nieznajomość prawa szkodzi

Jedna z kluczowych zasad prawa rzymskiego głosi: „Ignorantia legis nocet”, co oznacza: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Zdanie to odnosi się do sytuacji, w której nie można usprawiedliwiać bezprawnego działania nieznajomością prawa, ponieważ jest ono powszechnie znane.

Powiedzenie to można jednak również „przełożyć” na inną sytuację, w której nieznajomość prawa może dosłownie nam zaszkodzić, choćby przez to, że nie znamy nie tylko naszych obowiązków, ale również uprawnień.

Polskie społeczeństwo nie jest dobrze wyedukowane pod względem prawnym, a to może mieć poważne skutki – np. litera prawa daje nam szansę na to, by sytuację konfliktową „rozwiązać” na drodze przedsądowej, do czego służy np. instytucja ugody, a nie zawsze z tego korzystamy.

Postępowanie sądowe jest nie tylko droższe, ale również bardziej skomplikowane i dłuższe. Jeśli można – warto taką drogę ominąć i wiele kwestii zakończyć na mocy ugody albo usług prawnych, świadczonych np. przez notariuszy.

Taka droga prawna byłaby wskazana jako efektywniejsza, zarówno dla stron postępowań, jak i dla skuteczności pracy sądów, które nie musiałyby zajmować się sprawami mogącymi „znaleźć” rozwiązanie na drodze przedsądowej.

Wiedza, pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług prawnych, które są przez nie świadczone na mocy porozumienia z Powiatem Działdowskim.

Wspólny projekt zakłada m.in. świadczenie przez prawników zrzeszonych w stowarzyszeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i darmowych mediacji. Stowarzyszenie realizuje również program edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców regionu.

Aktualnie udostępniono cztery e-poradniki oraz jeden wideoporadnik, w których prezentowane są zagadnienia prawne dotyczące kwestii najczęściej zgłaszanych przez osoby zainteresowane pomocą.

Dotyczą one m.in. prawa spadkowego, rodzinnego oraz prawa pracy. W wideoporadniku przedstawiono natomiast kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

W Polsce inicjowanych jest coraz więcej tego typu programów, mających na celu edukowanie prawne społeczeństwa. Jak się okazuje jest to konieczne w odniesieniu do różnych grup społecznych.