Dla miłośników przyrody i fotografii

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie bierze udział w ogólnopolskiej akcji mającej na celu integrację środowisk lokalnych wokół czytelnictwa i kultury oraz oświaty, które to cele realizowane są w dużym stopniu przez biblioteki publiczne, zarówno w największych miastach, jak  (a może przede wszystkim) niewielkich miejscowościach.

Akcja przeprowadzana jest w Działdowie już po raz drugi. W ramach programu w tym roku realizowany jest projekt dotyczący walorów przyrodniczych regionu, którego szczególnym wyrazem jest wystawa fotografii  autorstwa Ryszarda Makszyńskiego – „Oko w Oko – blisko przyrody”.

Wystawę można oglądać jeszcze przez kilka dni – do końca kwietnia br. Ekspozycja prezentowana jest zarówno w siedzibie biblioteki, jak i na jej stronie internetowej.

Uwagę zwiedzających – pasjonatów sztuki fotografii i piękna lokalnej przyrody – zwraca kilkadziesiąt fotografii przedstawiających w autorski i niebanalny sposób miejsca bliskie, które jednak dzięki sztuce, można zobaczyć w zupełnie nowym i odkrywczym ujęciu.

„Podróż dookoła świata”

Prezentowana właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie wystawa jest wstępem do cyklu wydarzeń, których klamrą będzie wspólne motto „Podróż dookoła świata”. Taką podróż warto rozpocząć w miejscach najbliższych, które również potrafią zachwycić i jednocześnie wzbudzić zainteresowanie innymi regionami kraju, kontynentu i świata.

Wzbudzenie pasji obserwowania świata następuje zazwyczaj w dzieciństwie i w młodości, w miejscu, w którym żyjemy – jeśli będziemy umieli docenić jego walory przyrodnicze i kulturowe, z pewnością złapiemy „bakcyla” i podróże staną się naszą pasją i marzeniami, które będziemy chcieli realizować.

Projekty, o których mowa, realizowane są dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury, które zarządza działaniami zmierzającymi do nadania bibliotekom, jako najpowszechniej dostępnym instytucjom związanym z szeroko pojętą kulturą, szczególnego znaczenia w animowaniu działań kulturalnych i artystycznych w środowiskach lokalnych.

Wystawa, która obecnie jest eksponowana w działdowskiej bibliotece jest dostępna również dla osób mających problem ze wzrokiem. Stało się to możliwe dzięki zakupieniu nowoczesnego sprzętu, jakim jest odtwarzacz książek w wersji mówionej.