44. sesja Rady Miasta Działdowo

Czterdziesta czwarta sesja Rady Miasta Działdowo, która odbyła się 8 czerwca 2022 roku była ważna szczególnie dla burmistrza, który po raz kolejny otrzymał absolutorium.

Uzyskał również votum zaufania – jednogłośnie. Absolutorium zostało przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.

Te wyniki jednoznacznie wskazują na to, że burmistrz, Grzegorz Mrowiński, cieszy się dużym uznaniem działdowskich rajców.

Jak przyznał po udanym dla siebie głosowaniu, uznanie wyrażone w votum zaufania i w absolutorium jest wynikiem pracy zespołowej, w tym wielu osób oraz jednostek działających w ramach struktury działdowskiego samorządu.

Taki wynik stanowi jednocześnie dużą motywację do kontynuowania dynamicznych i wielotorowych działań na rzecz rozwoju Działdowa w kluczowych obszarach, które mają znaczenie priorytetowe dla utrzymania dobrej perspektywy na najbliższą i dalszą przyszłość.

Raport o stanie miasta

W trakcie czerwcowej sesji Rady Miasta przedstawiony został raport o stanie Działdowa za ubiegły rok. Prezentacji dokumentu dokonał burmistrz.

Radni mieli okazję szybko zapoznać się z tymi ważnymi dla miasta informacjami, dzięki przygotowaniu klarownych slajdów prezentujących najważniejsze dane, które obrazują finanse i organizację życia w mieście w roku 2021, który – jak wiadomo – nie był najłatwiejszy, nie tylko dla Działdowa, ale również dla wszystkich samorządów w Polsce, zmagających się z licznymi reperkusjami wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii.

Mimo nie do końca sprzyjających warunków, których nie można nazwać optymalnymi, w mieście sporo się działo, przygotowano i wdrażano wiele istotnych inicjatyw oraz inwestycji.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Więcej informacji – na stronie internetowej miasta.