Do zaistniałych niedawno zmian w Działdowie należy przeniesienie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. Nowe lokalizacja tej placówki to ulica Wolności, zamiast dotychczasowej – ulica Grunwaldzka.

Nowa siedziba ma cechować się większą przestrzenią oraz lepszą funkcjonalnością. Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń miało miejsce pod czujnym okiem dyrektora Magdaleny Bartold, a także starosty Pawła Cieślińskiego i burmistrza Grzegorza Mrowińskiego.

Według informacji udzielonych przez starostwo powiatowe, miejsce to nie jest przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna służy również studentom studiów pedagogicznych oraz wszystkim tym, którzy interesują się problematyką oświaty i wychowania.

Nowa lokalizacja biblioteki jest wynikiem współpracy miasta z powiatem, które udostępniło odpowiednie pomieszczenia dla tej oświatowej placówki.