Kwestia budowy basenu w mieście Działdowo staje się przedmiotem zaciętych dyskusji. Przedstawiciele opozycji radni miejscy podkreślają, że planowana pływalnia nie zostanie zrealizowana, podczas gdy burmistrz miasta uparcie twierdzi, że inwestycja dojdzie do skutku.

Władze miejskie podjęły kroki w celu przeprowadzenia drugiego przetargu mającego na celu wyłonienie firmy, która zajmie się realizacją omawianej inwestycji. Próba wyłonienia wykonawcy w ramach pierwszego przetargu nie została uwieńczona sukcesem i ostatecznie postępowanie to zostało unieważnione pomimo złożenia aż czterech ofert. Warto przypomnieć, że najkorzystniejsza z nich była zgodna z oczekiwaniami finansowymi miasta, a jej wartość wynosiła ponad 43 mln zł.

Jednakże, jak mówi burmistrz Działdowa, Grzegorz Mrowiński, firma, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę, nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów, co uniemożliwiło jej dalsze uczestnictwo w procedurze przetargowej.