Na obszarze Warmii i Mazur, 18 stycznia jest dniem, który dedykowany jest ku pamięci ofiar dwóch totalitarnych systemów. Jest to data o szczególnym znaczeniu, ponieważ właśnie w tym dniu w 1945 roku Działdowo zostało przejęte przez Armię Czerwoną.

Podczas pełni okrucieństwa II wojny światowej, niemieckie siły okupacyjne utworzyły obóz koncentracyjny w dawnym kompleksie koszar w Działdowie. Miejsce to było miejscem niewyobrażalnej tragedii dla obywateli Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz tych osób, które pochodziły z obszaru Trzeciego Reichu i były skazane na zagładę przez narodowy socjalizm.

Niestety, początek 1945 roku nie przyniósł ulgi dla ludzi zamkniętych w tym miejscu. Dokładnie na tym samym terenie, wkrótce po zajęciu Działdowa przez Sowietów, powstał obóz NKWD. Brutalne represje sowieckiego aparatu bezpieczeństwa były kolejnym etapem cierpień ludności tego regionu podczas II wojny światowej.