Prace przygotowawcze do uruchomienia dla zwiedzających pokazowej zagrody żubrów w Krajewie, nadzorowane przez Nadleśnictwo Dwukoły, zbliżają się ku końcowi. Miejsce to już teraz jest domem dla czterech tych majestatycznych zwierząt i planowane jest oficjalne otwarcie na wiosnę.

Położone na terenie Nadleśnictwa Dwukoły – części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – miejsce przechodzi obecnie ostatnie prace wykończeniowe. Dyrektor Roczniak nie ma wątpliwości, że będzie to prawdziwy magnes dla turystów odwiedzających północne Mazowsze.

Działania gospodarcze są prowadzone wokół zagrody, aby jak najszybciej przygotować ją do przyjęcia odwiedzających. Zagroda jest już zamieszkana przez pierwszych lokatorów – cztery żubry, w tym trzy samice i jeden samiec. Miejsce to, o powierzchni niemal 9 hektarów, docelowo będzie mogło pomieścić 12 żubrów.

Część kosztów inwestycji, aż 70%, pokryte zostało ze środków Lasów Państwowych, natomiast pozostałe 30% to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Wśród partnerów zaangażowanych w realizację projektu znajduje się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.