W dniu 21 maja miało miejsce dwudzieste czwarte zgromadzenie Rady Ekologicznej Związku Gmin o nazwie „Działdowszczyzna”. Uczestnicy zgromadzenia w sposób jednomyślny udzielili Zarządowi Związku potwierdzenia wiarygodności oraz wyrazili swoją aprobatę poprzez udzielenie absolutorium.

Zgromadzenie rozpoczęło się od otwarcia i zatwierdzenia programu obrad. Następnie uczestnicy zaakceptowali zapisy z poprzedniego spotkania, po czym przesłuchali sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji budżetu za rok 2023. Po uchwaleniu sprawozdania, bez wyjątku udzielili swojego poparcia oraz absolutorium Radzie Ekologicznego Związku Gmin zwanego „Działdowszczyzną”, na której czele od dawna stoi Kazimierz Kordecki.

Kazimierz Kordecki, wieloletni przewodniczący Rady, wyraził swoje serdeczne podziękowania za otrzymane absolutorium dla Zarządu i siebie samego. Przypomniał, że w grudniu 2002 roku został mu powierzone kierowanie Zarządem Związku. Wówczas Związek składał się z 5 gmin i liczył ok. 50 tys. mieszkańców. Obecnie do Związku należy 12 jednostek samorządu terytorialnego, które razem liczą około 115 tys. obywateli. Kordecki przytoczył również porównanie budżetów – pierwszy wynosił 886 tys. zł, natomiast w 2024 roku przekroczy on już sumę 32 mln zł. Majątek Związku szacowany jest na ponad 62 mln zł.

Wszystko to udało się osiągnąć dzięki wspólnym działaniom, zaangażowaniu wszystkich członków, zrozumieniu dla inicjatyw podjętych przez przewodniczącego i Zarząd Związku. Przede wszystkim spełniono cel, jaki postawiono sobie na początku tworzenia Związku – budowę instalacji jak również wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania odpadami opartego na selektywnej zbiórce. Pierwszym inicjatorem tego systemu był Marian Janicki, pierwszy przewodniczący Zarządu Związku.